Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Vrouwen in de Politiek

100 Jaar geleden mochten vrouwen in Nederland niet stemmen tijdens de verkiezingen. Wel kregen zij, precies 100 jaar geleden, het passief kiesrecht. In 1917 kregen de mannen in Nederland het actief kiesrecht, wat wil zeggen dat zij voortaan hun stem mochten uitbrengen, en de vrouwen kregen het passief kiesrecht, wat wil zeggen dat zij zich verkiesbaar mochten stellen. Vrouwen mochten dus eerder verkozen worden dan dat zij zelf mochten kiezen. In 1919 kregen zij eindelijk ook het actief kiesrecht.

VvVK op straat 15 feb 1914

Dat kiesrecht was er niet vanzelf gekomen. Daar ging een zware en decennia lange strijd aan vooraf. In Nederland wilde het grootste deel van de vrouwenbeweging ‘fatsoenlijk’ blijven, waarmee zij vooral zich wilden distantiëren van de Engelse toestanden. Daar was sprake van veldslagen tussen suffragettes en de politie, brandstichting en vandalisme. Gearresteerde suffragettes gingen in hongerstaking, waarop de staat hen liet dwangvoeren zodat zij behalve de risico’s door te weinig voedingstoffen, ook veel lichamelijke schade door het dwangvoeren opliepen.

In Nederland bleef het bij het organiseren van debatten, lezingen en grote demonstraties. Verder waren er straatacties, deelde men pamfletten uit en stonden vrouwen op wacht bij het parlement. Dit klinkt misschien wat gezapig, maar voor vrouwen was dit in die tijd ontzettend radicaal. Ten eerste droegen zij een menig uit, ten tweede deden zij dit in de publieke ruimte, en tot slot toonden zij het vermogen van vrouwen om grootse tentoonstellingen, debatreeksen en bijeenkomsten te organiseren, te leiden en mensen daarbij toe te spreken. Dat vrouwen het voortouw namen was ongekend en de massaliteit was indrukwekkend.

Women-being-surpressedMaar nu anno 2017 mogen al die vrouwen dus stemmen en gekozen worden. De strijd is gestreden. Of toch niet? De autobiografie van politieke zwaargewicht Hilda Verwey-Jonker had in 1988 nog de titel Er moet een vrouw in meegekregen. Zitten die vrouwen er nu dan eindelijk in?

Dat er nog initiatieven zijn zoals Kies een Vrouw en Stem op een Vrouw doet vermoeden dat het niet zo goed gesteld is met de Nederlandse zetelverdeling. Volgens Kies een Vrouw zijn er op dit moment 56 vrouwelijke Tweede Kamerleden (37%). Het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer is sinds 2012 zelfs afgenomen. In 2012 was het aantal vrouwelijke Tweede Kamer leden namelijk 58 (39%).  Er is zelfs 100 jaar na het passief vrouwenkiesrecht slechts één vrouwelijke lijsttrekker in de Tweede Kamer! Dat gaat niet de goede kant op!

Vorig jaar analyseerde Michaël Amir de zetelverdeling na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Deze student informatiekunde (UvA) presenteerde zijn onderzoek onder de veelzeggende titel: ‘Het manipuleren van de Tweede Kamerverkiezingen d.m.v. uitbuiting van de voorkeursdrempel’ Hij zocht manieren om vrouwen, Nederlanders met een migratieachtergrond, ouderen en mensen die niet in de Randstad wonen in de Tweede Kamer te krijgen en kwam tot een opmerkelijke strategie. “Door je stem uit te brengen op een willekeurige vrouw uit de lijst van jouw favoriete partij, kunnen er veel meer vrouwen in de Tweede Kamer komen.” vertelde hij het Parool. Ook het initiatief Stem op een Vrouw hanteert dit principe. Zij roepen mensen op te stemmen op de eerste vrouw op de lijst die zonder voorkeurstemmen niet in de Tweede Kamer komt.

 Een relatief eenvoudige manier die iedereen kan toepassen. Ga dus stemmen, en stem op een vrouw lager op de lijst!

5101-4 Betoging voor grondwettelijke gelijkstelling man en vrouw 1914 Derde van links Aletta Jacobs

Betoging voor grondwettelijke gelijkstelling man en vrouw 1914

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply