Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Verzuchtingen eener 16-jarige

 

Onderwijs is een kostbaar iets. Maar voor de studenten is het lastig altijd gemotiveerd te blijven. Zelfs als de toegang tot dat onderwijs slechts recentelijk is bewerkstelligt. 

De tweede helft van de negentiende eeuw kende ingrijpende veranderingen op het gebied van onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen. De opkomst van de Middelbare Meisjesschool is daarbij de belangrijkste verandering geweest. De Wet op het Middelbaar Onderwijs van Thorbecke uit 1863 had het mogelijk gemaakt om  meisjes-H.B.S.’en op te richtte. Deze scholen waren bedoeld als voortgezet onderwijs specifiek voor meisjes (uit de hogere kringen). Het curriculum verschilde met de HBS voor jongens en was meer gericht op algemene vorming. De MMS gaf dan ook geen toegang tot de universiteit zoals de HBS dat wel deed. In 1887 werd het HBS en het gymnasium in Amsterdam officieel opengesteld voor meisjes.Het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam had in 1880 al vrijwillig de eerste vrouwelijke leerlingen toegelaten.

Tusschen kunnen en doen ligt een zee en op den bodem daarvan de wilskracht die schipbreuk gelden heeft.

-spreuk uit de schoolkrant De Debater 1894-

De eerste MMS werd in 1867 in Haarlem geopend. In 1885 waren er dertien MMS’en in Nederland met ongeveer 1200 leerlingen. In Amsterdam opende in 1872 de Hogere Burgerschool met Driejarige Cursus voor Meisjes aan de Keizersgracht 264. Bekender is de Gouden Meisjesschool, oftewel de Bijzondere Middelbare School voor Meisjes aan de Herengracht 476 te Amsterdam geworden.

Net als tegenwoordig het geval is, blijkt het voor de jong volwassenen in de laat 19de eeuw lastig te zijn geweest zich te concentreren op de lesstof. Een onbekende 16-jarige scholiere weet de a-historische gemoedstoestand van de leerling in de wiskundeles treffend te omschrijven met een gedichtje.

 

– Gepubliceerd in de schoolkrant De Debater van de Bijzondere Middelbare School voor Meisjes (De Gouden Meisjesschool), februari 1895.-

Bron: Gemeentearchief Amsterdam

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Verzuchtingen eener 16-jarige”

  1. Chantal says:

    Leuk!

Leave a Reply