Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Schilderen in Grouw 1916

In 1916 stapte Thijs Boissevain (1870-1946) in het bootje met Carl Breitenstein (1864-1921). Met behulp van de erfenis van zijn ouders had Thijs zich los kunnen maken van zijn oorspronkelijke werkveld, de advocatuur. Hij besloot zich geheel te weiden aan zijn liefde voor de schilderkunst. In het prachtige huis Boschzigt dat hij met zijn zuster Mia Boissevain bewoonde, richtte hij een eigen atelier in. Hij bezocht andere schilders in binnen en buitenland voor inspiratie, en kon heel wat schilders tot zijn vriendenkring rekenen.

Thijs en Carl waren met hun schildersspullen vanuit Amsterdam naar Grouw in Friesland afgereisd om daar de landschappen op het doek te zetten. In het archief van An den Tex-Boissevain in het Stadsarchief Amsterdam, vond ik deze brief van Thijs met een wel hele leuke omschrijving van dit slapende stadje:

detail

Grouw is “een van de malste dorpjes van ons lieve vaderland. Van het station voort hierheen een prachtige asfalt weg – electrisch verlicht, maar die weg eindigt in het dorp. Geen weg voert verder ergens heen; Grouw is het einde. En Grouw is water. Ieder gaat naar zijn buurman in een roeibootje. Achter in het dorp wonen er menschen in woonschepen aaneengereid in een smalle vaart. Ook is er een volkomen moderne w.c. maar die is buitenshuis op het  terras aangebracht, zoodat  (het is de eenige) wie ’s nachts hoog nood mocht krijgen, dat maar moet loozen in het bed van zijn buurman. Raad dus vooral Jan Asser ten sterkste af om hier zijn hoofdverblijf te vestigen.

De manier om hier te schilderen is dat men in een roeibootje gaat zitten de plas opvaart tot men een goede kijk op het machtige oude stadje met dikke toren heeft, vast maakt aan wat oeverriet en met de hulp der […] olieverf op een doek of pannentje gaat smeren. Daar er echter geen twee personen in een bootje tegelijk kunnen schilderen omdat de eén dan niet kan bewegen zonder dat dat de ander hindert, roeiden wij vandaag […] naar het begeerde punt, waar een boerderij was, ik vraag en verkreeg permissie [van] de boerin om op haar erf te zitten. Breitenstein lag dicht bij mij in het water in zijn bootje en samen schilderen wij het zelfde onderwerp: Het profiel van het stadje tegen de ondergaande zon.

[…]

Thijs Boissevain, 3 oktober 1916. Grouw hotel Oostergoo.

De vriendschap van Thijs en Carl kreeg nog een staartje. In 1923 trouwde Robberta, de enige dochter van Carl,  met een neef van Thijs. De 21 jarige Jan Gédéon Jérémie, een zoon uit het eerste huwelijk van Thijs’ broer Walrave Boissevain, had de 19 jarige Robberta het hof weten te maken. Maar het echtpaar maakte op 20 juli 1928 een stap tegen de sociale conventies in, en is te Bloemendaal gescheiden.

Breitenstein aan het werk. Schilderij door Floris Arntzenius

Breitenstein aan het werk. Schilderij door Floris Arntzenius

 

brief aan An 1916_1

Brief aan An den Tex-Boissevain van Thijs Boissevain, 3 oktober 1916. Grouw hotel Oostergoo

Brief aan An den Tex-Boissevain van Thijs Boissevain, 3 oktober 1916. Grouw hotel Oostergoo

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply