Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Propaganda van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

 

In het Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht staan enkele zeer aantrekkelijke afbeeldingen die ik jullie niet wilde onthouden. In mijn zoektocht naar de activiteiten van de gezusters Boissevain voor hun biografie, nam ik dit blad ter hand. Een uitstekende bron waarin verslagen staan van hun eigen vereniging, van de plaatselijke afdelingen, en van belangrijke organisaties zoals de Nationale Vrouwenraad.

Het blad is enkel nog aanwezig in de Atria, de Koninklijke Bibliotheek, en (incompleet) in de Bibliotheek van de Universiteit van Utrecht. Atria, het archief voor de vrouwenbeweging, beheert ook het archief van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK), dat gedigitaliseerd is en online te raadplegen. Het maandblad is dat (nog) niet, dus voor mijn onderzoek ging ik alsnog naar Atria en vond daar:

Uit Maandblad voor de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Bron: Atria

Uit Maandblad voor de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 13 juni 1910. Vindplaats in Archief voor de Vrouwenbeweging Atria. 

De beschreven typen zijn de middelste jongeman zegt: die ‘Geen vrouwen in de politiek hoor! Ze dienen voor wat anders’. In de linker kolom vinden we de oude vader die zichzelf als beschermer van zijn dochters ziet: ‘Mijn dochters zullen aan die nieuwigheid niet meedoen. Ik kom voor haar belangen op.’ Onder deze vader de charmante dame die zegt: Waarom heb ik kiesrecht noodig, de mannen doen toch alles wat ik vraag.’ De onderste oude dame links is een wat benepen type dat zegt: ‘Nee, juffrouw, heb ik gezegd, ik word geen lid van Vrouwenkiesrecht, dat maakt de vrouwen maar uithuizig.’ De rechter kolom begint de politicus die kleinerend zegt: ‘Kom lieve kinderen. Laat de politiek aan ons Mannen over.’ De middelste mannelijke pennelikker zegt: ‘Vrouwen het kiesrecht geven? Daar hebben ze helemaal de hersenen niet voor.’ Tot slot de oude juffer die zegt”Och, nog ‘n toe, waar de vrouwen tegenwoordig niet toe komen! Moeten we nu ook gaan kiezen? Wat zou m’n goeie moeder daar wel van gezegd hebben!

Onder de plaat heeft de Vereeniging toegevoegd: ‘Treffende en diep-doordachte argumenten tegen Vrouwenkiesrecht! Alleen invoering van Vrouwenkiesrecht kan dergelijke tegenstand breken.’

 

pamflet uit het Maandblad van Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Uit het Maandblad van Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 15 februari 1912. Vindplaats Archief voor de Vrouwenbeweging Atria.

Onderschrift: Min. Talsma: ‘Nu, vrouwtje, is het niet prettig dat de wet U in bescherming neemt en Uw arbeidstijd verkort?
Arbeidster: Excellentie, als wij, arbeidsters, zelf mede hadden geholpen om die wet te maken, zouden wij geen bescherming hebben in het leven geroepen, die ons ons brood ontneemt.’

 

inleg van het Maandblad voor de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht 15 april 1912. Een vrouwelijke dokter schrijft de zieke maatschappij een recept uit: vrouwenkiesrecht

Inleg van het Maandblad voor de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht 15 april 1912. Een vrouwelijke dokter schrijft de zieke maatschappij een recept uit: vrouwenkiesrecht. Vindplaats in Archief voor de Vrouwenbeweging Atria.

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply