Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Fundraising voor film over 1ste golf feministe Inez Milholland Boissevain

Inez Milholland en Eugen Jan Bosisevain

Documentairemaakster Martha Wheelock heeft het plan opgevat om over Inez Milholland-Boissevain een film te maken. Via kickstarter probeert Wheelock een bedrag van 25.000 dollar binnen te slepen voor het project. De teller staat bij het schrijven van deze blog op 19.175 doller,… De deadline voor de fondswerving is al in zicht, namelijk 1 maart 2016. Lukt het Wheelock het resterende bedrag binnen een week bij elkaar te harken?

|| Edit: Wheelock heeft op de valreep $26,073 USD binnengesleept met 212 donateurs! De film: Forward Into Light, is vanaf 30 april beschikbaar. Je kunt het hier gratis aanvragen: sign up here

Inez Milholland & de Boissevains

Eén van de bekendere suffragettes van Amerika is Inez Milholland (1886-1916). Deze activiste en socialiste zette zich in tegen onrechtvaardigheid op allerlei niveaus en op allerlei gebieden. Vanuit haar ervaringen als advocaat kwam ze op voor het verbeteren van het gevangenisinrichting. Daarnaast streed ze voor gelijkheid voor African Americans en voor wetgeving tegen kinderarbeid. Maar het bekendst is ze geworden door haar bijdrage aan het vrouwenstemrecht.

Deze opmerkelijke vrouw trouwde op 14 juli 1913 in Londen met een Nederlandse jongen, en wel Eugen Jan Boissevain (1880-1949), één van de vele neven van de gezusters Bosisevain waar ik een biografie over schrijf. Eugen was de zoon van Charles Boissevain, de broer van Jan die de vader is van ‘mijn’ gezusters Boissevain.

Inez vond in de Boissevain familie actieve medestanders. Natuurlijk kennen we de activiteiten van Mia Boissevain, de jongste zuster, die actief was voor de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK) en die de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 organiseerde met Rosa Manus. Maar ook de oudste broer van Eugen Jan Boissevain, Charles E.H. Boissevain, was gehuwd met een bijzonder actieve strijdlustige vrouw: Maria Barbera Pijnappel. Pijnappel was lid van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en later lid van de Provinciale Staten.

Helaas duurde het huwelijk tussen Milholland en Boissevain niet lang. Inez stierf in 1916 ‘in het harnas’. Zij stortte in tijdens een toespraak in New York door zeer ernstige bloedarmoede en overleed in het ziekenhuis.

In ieder geval hebben we de promo-film van Wheelock over Milholland-Boissevain nog.

Inez Milholland ~ Forward Into Light

 

Bio Martha Wheelock: Wheeloch is the Executive Director and Co-Founder of Wild West Women, Inc., a non-profit company which produces films on women offering positive role models for women and girls. When Women celebrated the 50th Anniversary of their Right to Vote in 1970, Martha marched down 5th Avenue, NYC; for the 75th Anniversary, she produced the first of her Women’s History Films, VOTES FOR WOMEN. For the Centennial of California Women’s suffrage, her film CALIFONIA WOMEN WIN THE VOTE, was the centerpiece of that celebration.

 

 

-knip plak- voor dat het verdwijnt van Kickstarter. Dit is hun idee:

 

WHY TELL THIS STORY OF A SUFFRAGE HERO? 
This is the story of the ongoing tragic erasure of Women: Women activists, Women artists, Women scientists, Women who want to rise and find their voice. This is the story of a young educated, wealthy, and beautiful woman who insisted that life was more than such gifts.  In her words, “I am prepared to sacrifice every so-called privilege I possess in order to have a few rights.” She said those timeless words at the age of 23. 
It is our intention to tell the story of Inez Milholland, to lift her into the light and shine that light into the modern lives of young women and girls across the country. Most Americans have never heard her name, her story, her influence. She is the one speaking today for unions, for immigration rights, for women ascending in professional careers, for equal pay, and certainly for young people to be involved in their Democracy. She calls us to not only know what it took to win the vote but also to honor her and ourselves to CAST THE VOTE. 
When women know their history, we draw power and inspiration from those who came before; we excavate the invisible women and celebrate them. 

Women’s history is women’s right—an essential, indispensable heritage from which we can draw pride, comfort, courage, and long range vision.        Gerda Lerner, Pioneer of Women’s History

FILMMAKER 
Martha Wheelock, director, producer, writer, and educator. Martha is passionate about women’s history and the need to bring women out of obscurity in order to inspire and empower others. All of her award-winning films have aired on public television channels.

[…]

SPREAD THE WORD 
Please share our Kickstarter page on Twitter @IneztheFilm, and Facebook Tell your schools, teachers, libraries, friends and family about the project. Follow and LIKE us online. 
Remember to CAST YOUR VOTE

 

inez milholland pamflet_kein

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply