Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Censuur is van alle tijden

In een schoolkrant uit 1894 kwam ik een gecensureerd stukje tegen over Nederlandsch-Indië. De schrijver is onbekend, ik weet enkel zeker dat het een 16 jarig meisje was. Het is waarschijnlijk iemand uit de redactie geweest die bestond uit drie meisjes te weten H.v. W. Palthe, M. Boissevain, en A. de Bruijn.

In voorafgaande edities van de schoolkrant werden al meerdere oproepen geplaatst voor een artikel over Multatuli. Maar het gevraagde stuk kwam niet binnen. En met de gruwelijkheden in Lombok in 1894, moest iemand zich uitspreken. Dus plaatsten de meisjes dit sarcastische artikel op de voorpagina van hun krant.

De proefdrukken waren al klaar toen de uitgave alsnog teruggetrokken werd. Mia Boissevain noteerde op haar exemplaar : ‘Dit nummer is niet uitgekomen, daar het hoofdartikel niet geschikt werd geacht.’ Maar wie het artikel dan zo bezwaarlijk vond, blijft onbekend. In de volgende editie werd via een ingezonden brief wel duidelijk gemaakt, dat het niet de keus van de redactie was om het blad terug te roepen: ‘En toen, nadat ge eenige keeren uw blad met succes had doen verschijnen, kwam er van hooger hand bevel alle schoolzaken, alle opruiende ideeen te vermijden.’

Voorgeschiedenis in het kort: bij een Balinese verzetsactie stierven 97 Nederlandse soldaten en raakten 272 soldaten gewond. In de Nederlandse media werd dit geïnterpreteerd als een verraad van de Balinezen waar alleen een harde wraakactie als antwoord op kon dienen.

De Debater. Schoolkrant uit 1894.

Bron:De Debater, 22 oktober 1894.

Gemeentearchief Amsterdam. Archief familie Boissevain. Maria Boissevain.

Klik hier voor een artikel over de beeldvorming in 1894 over Lombok: http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/verraad-en-heldenmoed-beeldvorming-over-de-eerste-lombokexpeditie-in-1894/

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Censuur is van alle tijden”

  1. […] van  zakken. Mia Boissevain zat in de redactie van de schoolkrant van de Gouden Meisjesschool, de Debater. In januari 1895 noemde deze krant de mode voor vrouwen ‘kinderlijk’, en riepen zij op de […]

Leave a Reply