Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Category : Universiteit

Tussen Barbie tot Bokito

Linda van der Wal hield laatst voor het Letteren Vrouwen Netwerk (LVN) van de Rijksuniversiteit Groningen een lezing over het nieuwe leiderschap dat gericht is op relaties en uitgaat van netwerken en openheid. Dit ‘nieuwe’ type leiderschap werd omschreven als feminien en geplaatst tegenover een masculien leiderschap dat zich concentreert op individueel, taakgericht en competitief. Alhoewel mannen worden geassocieerd met de mannelijke, individuele stijl en vrouwen met het relationele, benadrukte Linda dat deze twee stijlen van leiderschap in de praktijk niet uitsluitend aan mannen of vrouwen toe te schrijven is. Een van de eerste vragen was dan ook of er wel zoiets als mannelijk en vrouwelijk leiderschap bestaat (en of de bankencrisis wellicht niet had plaatsgevonden als er meer vrouwen in de directies van banken gezeten hadden).
Read more,....

Een pleidooi voor Mediastudies

Ik ben fan van mediastudies. Niet alleen omdat ik zelf veel gebruik maak van de media en dus wil weten wat het is en wat het met mensen doet. Maar ook omdat de media een politieke ruimte is. Volgens Habermas vormen de publieke ruimten zoals kranten en koffiehuizen/cafés locaties waar de publieke opinie tot stand komt. Zodoende worden de beelden die ons tegemoet komen in de publieke ruimte onderdeel van een politiek. Een spervuur van beelden werkt immers als een strategie om de opinies van mensen te beïnvloeden.

Bekijk de trailer Missrepresentation en oordeel zelf.

Read more,....

Joan Scott en het Land van kleine gebaren

Volgende week vrijdag mag ik samen met Greetje Bijl de alom bekende Joan Scott interviewen voor Historica. Niet verwonderlijk dus dat ik me geestdriftig stort op het werk van Scott.
Hoe stelde zij zich geschiedschrijving voor, en hoe kunnen we haar beroemdste artikel Gender: A Useful Category of Historical Analysis inzetten?

En is het bekende geschiedenis handboek Land van kleine gebaren eigenlijk wel bestand tegen Scott's stelling?

Read more,....

Historici Online

Zijn Historici op het web te vinden? Wie goed zoekt vindt altijd wel iets. Maar enkele pareltjes zal ik jullie voor het gemak maar even aanwijzen.

Read more,....

Promoveren is werk!

Nederland zou een kennisland zijn. Een land waar men wetenschap, innovatie en onderzoek hoog heeft zitten. De kenniseconomie zou de redding zijn van het Nederlandse arbeidsveld waar mensen zich te goed voelen om het vuil van de straat te prikken of in het slachthuis de kippen aan de band te hangen,... Terwijl de politiek met de mond onze universiteiten de hemel in prijzen, snaaien zij achter onze rug om de financiële middelen weg.

Read more,....

Jaarboek Vrouwengeschiedenis

Herinnert u zich nog het prachtige artikel van Femke Knoop in de Historica over het Modehuis Hirsch & Cie te Amsterdam (1882-1940)? En vond u dat ook zo interessant? Dan is het Jaarboek Vrouwengeschiedenis van dit jaar zeker iets voor u! Onder de titel 'Design & Gender' kijken diverse wetenschappers naar design en materiële cultuur waarbij zij kan het perspectief van gender hanteren.

Het jaarboek wordt gepresenteerd op zaterdag 8 oktober 2011 in het Tassenmuseum Hendrikje te Amsterdam.

Read more,....

Nieuwe politieke Bibliotheek in Groningen

Waar kun je heen voor de hardnodige literatuur over feminisme, socialisme, anarchisme, ant-kapitalisme, andersglobalisten, DIY, etc?
In Groningen hebben we natuurlijk de bekende boekhandel Rosa, te vinden in het centrum van de stad (Folkingsedwarsstraat). Maar sinds kort is er ook een DIY bibliotheek in de Hunzerheem, hét kraakpandje van de stad. In deze voormalige zorginstelling kun je op de zondag tijdens het Eetcafé De Kale Kip binnenkort de boeken in duiken. Bovendien komt er één dag in de week een dagcafé, waar je onder het genot van koffie/thee en taartjes de collectie van de bieb kunt bekijken.

Read more,....

Barbara Caine

Een van mijn inspiratoren is Barbara Caine. Professor Caine wist met haar groeps- en familiebiografieën de collectieve biografie als wetenschappelijke methode op de agenda te zetten. In 2010 had ik het genoegen Barbara te interviewen voor het tijdschrift Historica. Het contact was gelegd en mijn promotor, prof. dr. Mineke Bosch wist Caine te strikken voor de keylecture voor de masterclass 'Biography and History: Critical reflections and shared passions' verzorgd door de leerstoel Moderne Geschiedenis van de RUG.

Read more,....

Uitsluitend Emancipatie

Aankondiging *Congres* UITSLUITEND EMANCIPATIE

Tijdens het interdisciplinaire congres ‘Uitsluitend emancipatie. Paradoxen van emancipatie en integratie in Nederland’ staat het begrip 'emancipatie' centraal. In de negentiende eeuw werd het begrip gebruikt voor de emancipatie van protestanten, katholieken en arbeiders, in de jaren zestig en zeventig voor vrouwen en homo's en tegenwoordig valt de term steeds vaker in relatie tot de islam. Maar hoe vaak er ook over emancipatie wordt gesproken, het begrip zelf staat eigenlijk zelden ter discussie.

Read more,....