Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Archiefvorming

Archieven zijn momenteel mijn halve leven. Als historica duik ik bijna elke dag wel de archieven in. Maar wie heeft die archieven eigenlijk ooit samengesteld? Een kleine dankbetuiging aan de mensen die brieven bewaren en archiveren, met een prachtig voorbeeld van Romé Boissevain-Kalff uit 1944.

Bij het schrijven van een biografie over de levens van een vrouw word je sterk teruggeworpen op de familiearchieven. En zelfs deze archieven hebben de neiging enkel stukken te bewaren van ‘belangrijke’ mensen (= mannen). Of om enkel stukken te bewaren die commentaar geven op maatschappelijke gebeurtenissen. Het alledaagse leven, de omgang met vrienden en familie, de correspondentie over ziekte en relaties,… Allemaal zaken die door ontvangers of nazaten wegens ruimtegebrek worden weggegooid. Wat heeft men nog immers aan die kattebelletjes uit het verleden?

Och, wisten zij maar dat juist dat alledaagse leven voor mij als onderzoeker zo belangrijk is. Wie maakte zich zorgen om wie? Aan wie werd wat geschreven, en wat werd juist niét vermeld? Wat deed men tegen ziektes, wie ging mee op reis naar kuuroorden, en wat gaf men elkaar cadeau? Als historica zijn de kleine, onbeduidende teksten juist zó belangrijk.

Vandaag vond ik dit pareltje in het familiearchief van Kam, een brief van Romé Boissevain Kalff, gehuwd met Walrave Boissevain. Dankzij haar besef van het belang van privébrieven zijn er nog enkele stukken bewaard gebleven en in bezit bij haar nazaten. En via die weg heb ik brieven van onder andere Elisabeth en Mia Boissevain kunnen inzien. En daar zitten wat prachtige stukken bij, maar dat lees je later in mijn proefschrift over de Gezusters Boissevain!

 

brief van Romé Boissevain Kalff aan aan Maria Kam-Kruseman

brief van Romelia deel 2

 

Brief van Romelia Abramina Kalff (1887-1968) aan Maria Kam-Kruseman, Archief Familie Kam (287), Stadsarchief Amsterdam.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply