Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Archive for July, 2016

Een hoed, sigaretten en een bijbel,… Objecten in het archief

Bij archieven denken mensen in eerste plaats aan gedrukte stukken van publieke aard, zoals notulen en officiële documenten. Brievenwisselingen tussen 'belangrijke mensen' worden ook makkelijk opgepikt als archiefwaardig. Maar documenten uit de familiesfeer of objecten zoals kleding, een schrijftafel of prachtig gekafte bijbel bereiken het archief en museum nauwelijks.
Read more,....

Everdus Tijhoff: Beklag eener Geldersche juffer (1784)

Ook van mijn eigen familie kom ik af en toe historische documenten tegen. Mij is ooit ingefluisterd dat een ieder die Tijhoff als achternaam heet, bloedverwant is. Daarom eigen ik mij deze Everardus Tijhoff toe, die in 1784 een pamflet uitgaf met de klinkende titel: Beklag eener Geldersche juffer, in eene der ongesterkte steden, bij het inrukken en wegjagen, van een corps vijandelijke hussaaren.
Read more,....

Humor in Archieven: Johanna Westerdijk en Karl von Goebel

Het is 1906 en Johanan Westerdijk, is bezig haar proefschrift op de regeneratie van levermossen af te ronden in Zürich. Het is zwaar werk, maar tijd voor een verzetje is er ook. Dat vindt ze in München waar zij heeft gewerkt onder professor Karl Göbel. In het archief voor de Vrouwenbeweging, Atria, is een fotoalbum van Westerdijk te vinden. Het laat zien dat Westerdijk een fijne groep vrienden en idem sociaal leven had. En een gevoel voor humor.
Read more,....