Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Archive for May, 2012

Zeepbellen en universitaire speculanten

De bezuinigingen van de Faculteit der Letteren hebben geleid tot introductie van de zogenaamde docent-promovendus. Dit type promovendus is – zoals de naam al zegt – belast met onderwijstaken. De PhD Council van de Graduate School of the Humanities (GSH) vindt het belangrijk dat aio’s de onderwijservaring opdoen, maar zet vraagtekens bij dit beleid. Read more,....