Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Archive for April, 2012

Tussen Barbie tot Bokito

Linda van der Wal hield laatst voor het Letteren Vrouwen Netwerk (LVN) van de Rijksuniversiteit Groningen een lezing over het nieuwe leiderschap dat gericht is op relaties en uitgaat van netwerken en openheid. Dit ‘nieuwe’ type leiderschap werd omschreven als feminien en geplaatst tegenover een masculien leiderschap dat zich concentreert op individueel, taakgericht en competitief. Alhoewel mannen worden geassocieerd met de mannelijke, individuele stijl en vrouwen met het relationele, benadrukte Linda dat deze twee stijlen van leiderschap in de praktijk niet uitsluitend aan mannen of vrouwen toe te schrijven is. Een van de eerste vragen was dan ook of er wel zoiets als mannelijk en vrouwelijk leiderschap bestaat (en of de bankencrisis wellicht niet had plaatsgevonden als er meer vrouwen in de directies van banken gezeten hadden).
Read more,....