Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Van wie is de Kristallnachtherdenking?

Van wie is de Kristallnachtherdenking?

De kristallnachtherdenking is gekaapt door de linkse kerk, die alleen maar rept van zielige moslims!‘ Dit was gewoon een reactie van iemand op het internet, maar wel eentje die me aan het denken zette.

Er zit een pijnlijk element in de vergelijking van joden met moslims gezien de moeizame relatie die deze twee groeperingen hebben. De verhouding komt hierop neer: moslims worden gelijkgesteld met antisemieten, en joden zouden een wereldwijde kruistocht organiseren om de islamitische godsdienst en cultuur kapot te maken. Hoe kun je dan op een herdenking van de onderdrukking en moord van joodse mensen spreken over de uitsluiting en onderdrukking van islamitische mensen? Welke vlag is welkom: de Palestijnse of de Israëlische?

kristallnacht

De kern van de frictie is terug te voeren op de intentie van de kristallnachtherdenking. Wordt hier enkel de achtervolging van joden herdacht? Of wordt hier een statement gemaakt tegen het fascisme en racisme, die de jodenvervolging tot gevolg hadden? Sowieso is het niet voor iedereen weggelegd om een analyse van structuren te kunnen (h)erkennen van zaken die in de onderbuik spelen. De emoties maken het lastig om een metaperspectief in te nemen. Wie lukt het om degene die jou bedreigd te zien als slachtoffer? En dit geldt natuurlijk voor alle partijen. Het Israël – Palestina conflict vergiftigt de relaties tussen volkeren en religieuze groepen wereldwijd.

Volgens de website www.herdenkingkristallnacht.nl was de eerste Kristallnachtherdenking in 1992 georganiseerd op initiatief van jongeren “naar aanleiding van een aanval op een asielzoekerscentrum in Rostock (Duitsland) en een brandbom bij een moskee in Nederland eerder dat jaar. Het Europese antiracisme netwerk waar Nederland Bekent Kleur deel van uitmaakte had opgeroepen om in tien Europese landen Kristallnachtherdenkingen te organiseren om daarmee te protesteren tegen het opkomende racisme in Europa.”

kristallnachtDe herdenking zoals we die nu kennen komt dus uit de koker van antiracistische groeperingen, zoals Nederland Bekent Kleur en het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Gedurende de herdenkingen werkten Joodse groepen, Turkse groepen, organisaties voor vluchtelingen, Roma groepen, het COC, links-politieke groeperingen, etc. samen. Allerlei mensen die te maken hadden en hebben met uitsluiting en onderdrukking vonden een podium.

 

De kristallnacht als waarschuwing

De Holocaust begon niet met gaskamers; het begon met woorden. De kristallnacht markeert de overgang van anti-joodse wetgeving en retoriek naar daadwerkelijke (staatsgeïnitieerde) geweld tegen joodse mensen. Door de kristallnacht te herdenken kan gewezen worden op de lessen die de geschiedenis ons leert. Het was en is dus een kapstok om te wijzen op de aanwezigheid van racisme in het heden en het destructieve karakter ervan. Het is nooit een podium geweest om enkel te wijzen op de specifieke positie die joodse mensen hebben. En het is nooit een moment geweest om de staat Israël die gebaseerd is op een stelsel gelijk de Apartheid, te ondersteunen.

Haat tegen islamieten

Haatuitingen op de Al Qibla moskee

De achtervolging en structurele moordpartijen op joodse mensen is waarschijnlijk de omvangrijkste uitwas geweest van racisme en fascisme in de geschiedenis. Het is ook de bekendste en best bestudeerde periode van genocide dat, zoals vrijwel alle volkerenmoorden, voortkwam uit een racistisch wereldbeeld. Dat maakte het bij uitstek geschikt als handvat om de oproep te doen: “Dit nooit weer!”

De Kristallnachtherdenking zou ons moeten verbroederen en verzusteren.

De machtsstructuren waar we elke dag mee te maken hebben, maken (mis)bruik van menselijke verschillen in godsdienst, huidskleur, gender, leeftijd, gezondheid, afkomst, seksualiteit, etc.. De vervolging op de joodse medemensen kon plaatsvinden omdat ‘de joden’ werden afgeschilderd als ‘onmensen’. Joden waren geen echte mensen. Hetzelfde mechanisme zagen we bij de genocide in bijvoorbeeld Rwanda en Servië, waar de mensen werden afgeschilderd als kakkerlakken. Als bepaalde mensen ongedierte zijn, is het immers tijd de verdelging te beginnen.

In groepen waar homoseksuelen als varkens worden afgeschilderd, of Marokkaanse jongeren als ‘kutmarokkanen’, of vluchtelingen als parasieten; daar is het startpunt te herkennen van een traject dat uiteindelijk via een kristallnacht eindigt in een massagraf. En daar moeten we met z’n allen wat tegen doen. Door samen op dat podium te gaan staan en te herdenken wat zo vreselijk fout ging en nog steeds kan gaan.

Dit nooit weer! Nooit meer racisme!

 

// edit In Amsterdam heeft spreker dominee Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) afgezegd, nadat hij zwaar onder druk is gezet door “officiële” joodse groeperingen. Lees het bericht op de webpagina van Anja Meulenbelt

 

 

Kristallnachtherdenking in Groningen:

http://www.focusgroningen.nl/kristalnachtherdenking-met-fakkeloptocht-vanaf-grote-markt/

 

Kristallnachtherdenking in Amsterdam:

http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/nieuws/herdenk-de-kristallnacht-2014-stop-racisme-en-fascisme-in-europa/

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “Van wie is de Kristallnachtherdenking?”

 1. Iris says:

  Kristallnacht tegen het fascisme!

 2. Astrid says:

  Videoverslag van de Kristallnachtherdenking 2014 Amsterdam
  http://youtu.be/3f2vLvzQfRI

  Zoals elk jaar sinds 1992 herdenkt het Platform Stop Racisme en Uitsluiting ook dit jaar op 9 november de Kristallnacht die in 1938 in Duitsland plaatsvond.
  Honderden synagogen en winkels van joden werden vernield en in één nacht werden bijna honderd joden vermoord. Er waren jaren van discriminatie, intimidatie en uitsluiting van joden aan vooraf gegaan.
  “We herdenken omdat we waakzaam moeten zijn en blijven.
  Pesterijen, brandstichting en zelfs moorden komen overal in Europa voor, onder meer in Duitsland, Italië, Frankrijk, Griekenland en Noorwegen. Wij mogen niet toelaten dat in Europa een sfeer terugkeert als in de jaren 30. Racisme is niet aanvaardbaar, toen niet, nu niet, nooit.”

  Sprekers:
  – Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis, Universiteit Utrecht
  – Sharon Gesthuizen, 2e Kamerlid SP met in haar portefeuille onder meer vreemdelingenzaken
  – Yassin El Forkani, (jongeren)imam

  Muzikale omlijsting: diva’s van het Jiddische lied – Rolinha Kross en Shura Lipovsk. Zij zingen Nakht un regn, en Spilzhe mir a lidele oyf Yidish.

  De herdenking wordt mede ondersteund door o.a.:
  ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
  Borderless
  Een ander joods geluid (EAJG)
  Emcemo (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling)
  Federatie van democratische verenigingen van arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF)
  Grenzeloos
  Internationale Socialisten
  Protestantse Kerken Nederland (PKN)
  Komitee Marokkaanse Arbeiders (Nederland en Amsterdam)
  Landelijke Beraad Marokkanen
  Nederland Bekent Kleur
  Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN)
  REinform (Greeks living in the Netherlands)
  Steuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechten organisaties (SIVMO)

Leave a Reply