Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Kamperen bij Ter Apel

<UPDATES OVER DE SITUATIE STAAN ONDERAAN DE TEKST>

Nederland heeft een asociaal beleid. Daar kijkt niemand meer van op. Maar mij schokt steeds weer de onverschilligheid en afstandelijkheid van Nederlanders ten opzichte van mensen met minder geluk in hun leven. Vluchteling? Dan had je maar thuis moeten blijven. Wat nou oorlog. Wij hadden ook oorlog, zijn toch ook niet weggevlucht. Nee, wij deden een wederopbouw en zie ons toch profiteren daarvan. Wat zeg je? Razzia’s? Joden massaal op de trein. Ach joh, dat is verleden tijd. Heeft hier niets mee te maken. Wist je dan niet dat illegalen helpen tegenwoordig strafbaar is? Wat een prachtig land, niet?!

tenten Ter Apel

Nou nee. Het is niet voor iedereen kerst. Vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde gebied in Somalië worden door de Nederlandse regering zonder pardon in de kou gezet. De gezinnen hebben geen  status, ze mogen niet terug gestuurd worden van de rechter omdat het land van herkomst te onveilig is, maar de Nederlandse staat wil hen ook hier niet hebben. In de praktijk mogen zij geen aanspraak maken op werk, inkomen of huisvesting.

Centra zoals Ter Apel zetten dergelijke vluchtelingen op willekeurige basisop straat. Ze kunnen dan nergens heen. Slapen in een park is illegaal, de boetes die zij hierom niet kunnen betalen leiden tot een rechtszaak die hun kans op een legale status tot nihil reduceren. Toegang tot sociale woningbouw hebben ze niet, kraken is tegenwoordig ook illegaal. De daklozenopvang weigert hen, onder het huidige kabinet geldt: eigen daklozen eerst.

WIJ WILLEN LEVEN

dakloze asielzoekerDus wat doe je als je ineens op straat staat? De Irakees Omar kroop onder een hoopje dekens voor het Aanmeld- Vertrekcentrum Ter Apel waar hij op 22 december werd gevonden door  sympathisanten. De kleumende man is hierna nooit meer terug gezien.

In November 2011 organiseerde een groep Somalische vrouwen zich en zetten een tentenkamp op voor de deur van het centrum in Ter Apel. De groep van tien vluchtelingen zwol al snel aan tot twintig. Met de tentenactie protesteerden zij niet alleen tegen hun uitzichtloze situatie waarbij zij niet alleen illegaal zijn verklaard maar ook niet mogen worden teruggestuurd. Zij eisten met hun actie ook onderdak en een verblijfsvergunning en daarmee recht op scholing en werk. Toen de pers na een week weg was, werden de actievoerende Somaliërs geïsoleerd van hun Nederlandse sympathisanten en op stel en sprong opgepakt en naar de vreemdelingenbewaring in Rotterdam gebracht. Twee weken later deed de rechter uitspraak: het arrest van de Somaliërs was onrechtmatig en zij dienden een schadevergoeding te krijgen omdat ze twee weken lang onterecht hebben vastgezeten. De rechter vond het daarbij opvallend dat alleen mensen met een ‘getinte’ huidskleur werden aangehouden. De groep Somaliërs word nu opgevangen in Vught.  Minister Gerd Leers van Immigratie is in beroep gegaan tegen de uitspraak waardoor de groep momenteel in het VBL vrijheidbeperkende locatie zit.

PLASSEN MAG NIET

tentenkamp in aanbouwVandaag zijn er opnieuw tenten opgezet voor de deuren van Ter Apel. Zestien dakloze vluchtelingen bivakkeren op een strookje gras langs de weg. Ook zij protesteren tegen hun gedwongen dakloosheid. De tenten zijn gammel en niet bestand tegen de wind en regen van dit jaargetijde. Nederlandse sympathisanten brachten water en dekens en hielpen met de opbouw. Een vuurtje stoken tegen de kou mag echter niet, een wc is er niet maar wildplassen levert kans op een boete, en dus minder kans op een legale status. Voor de kinderen van de vluchtelingen is het helemaal afzien om op straat te leven. De tenten geven meer beschutting dan de open lucht, maar de kou en vochtigheid zijn eeuwige vijanden voor hun gezondheid.

Nederland heeft een geschiedenis in het afvoeren van mensen, en we hebben er niets van geleerd. Zodra niemand kijkt, zet de officiële opvang hen op straat. Steun de Somalische kampeerders. Breng praktische zaken, zoals eten, tenten en dekens. Vang vluchtelingen op, en protesteer bij je lokale gemeente voor hulp voor daklozen. En bovenal, laten we dit kabinet afvoeren naar Rechstanistan!

 


UPDATE 28-12-2011

Toen het nieuws verspreid werd dat Somalische vluchtelingen hun tenten hadden opgezet voor Ter Apel, kwamen er burgers om meer tenten, doeken en eten te brengen. Het kamp groeide ook in aantal vluchtelingen. Bij Ter Apel is de aanloop van vluchtelingen die geen kant meer op kunnen groot. 25 Mensen vanmiddag tot 29 mensen op dit moment hebben hun heil gezocht in een tent voor het Aanmeldcentrum.

De tenten zijn behoorlijk zichtbaar vanaf de weg, en een vervelende reminder voor het bestuur aan hun inhumane beleid.De Somaliërs maken de problematiek van het inconsequente asielbeleid zichtbaar, ze vinden hun kracht en eisen hun recht op een leven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil ze daar dus snel weg hebben. De IND bood de kampers eerst een slaapplek aan, maar aangezien dit slechts ging om een nacht wezen de dakloze Somaliërs het vreemde aanbod af. Een structurele oplossing is nodig, niet een stoplap waarmee de IND kan schermen in de media (“Ze willen niet meewerken, wij boden onderdak aan maar dat sloegen ze af” ).

CHANTAGE DOOR DE IND

De IND heeft nu de Somaliers verzocht nog eens een aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen. Op die manier kunnen ze tijdens dat proces toch onderdak krijgen en zijn de tentjes, volgens de IND, dus niet meer nodig. Dat ook dit geen structurele oplossing is, blijkt de IND te ontgaan. Sterker nog, als de Somaliers niet ingaan op het verzoek voor morgen 14.00 uur, zullen zij op last van minister Leers door de politie worden opgepakt wegens verstoring van de openbare orde!

De tenten blijven nog wel even staan.

 


UPDATE 29-12-2011

Volgens de NOS heeft de burgemeester Kompier van de gemeente Vlagtweddde gezegd dat de Somaliërs die momenteel in het tentenkamp bivakkeren het advies van de IND om een nieuwe asielaanvraag in te dienen zullen volgen. Daarom zullen zij, volgens Kompier, vannacht hun kamp opbreken en in het centrum Ter Apel slapen.

Momenteel zitten er circa 50 vluchtelingen in het kamp.

Het nieuws is nog niet bevestigd vanuit het kamp zelf, het blijft dus afwachten wat er zal gebeuren. Een hernieuwde aanvraag is in ieder geval geen structurele oplossing voor de gehele groep uitgeprocedeerde Somaliërs in Nederland.

 


UPDATE 30-12-2011

Het tentenkamp is in middels ontruimd. De Somaliërs gaan een nieuwe, individuele asielaanvraag indienen zoals de IND voorstelde. Er is veel kritiek gekomen op dit voorstel van de IND, mede omdat de IND geen “juridisch advies” mocht geven, zoals de PVV-Kamerlid Sietse Fritsma het formuleerde. Zolang de nieuwe aanvraagprocedure loopt, kunnen de Somaliërs onderdak vinden in het aanmeldcentrum. Dit is volgens de woordvoerder van de IND, Sander van der Eijk, bijzonder. Normaal krijgen migranten geen onderdak op basis van een asielaanvraag en Somaliërs die niet in het kamp zaten krijgen geen opvang als zij een nieuwe asielaanvraag indienen. Maar Van der Eijk wijst er in een interview met RTV Drenthe nadrukkelijk op dat de Somaliërs geen bijzondere behandeling of voorrang krijgen, de aanvraag hadden zij ook zonder hun tentenprotest kunnen doen. De procedure zelf kan binnen acht dagen gebeuren, maar het inplannen van de aanvraag duurt een paar weken. Daarna hangt het per individuele casus af wat er zal gebeuren.

De burgemeester, Leontien Kompier (PvdA), wilde graag van het tentenkamp af. De burgemeester zelf geeft als reden op dat de ontruiming gewenst was in verband met Oud en Nieuw en de veiligheid van het tentenkamp. De mensen in het kamp denken dat het eerder om het beperken van gezichtsverlies gaat, het tentenkamp laat immers duidelijk zien dat het Nederlandse beleid faalt. Mensen vallen tussen wal en schip en staan op straat. Bovendien groeide het kamp bijzonder snel en gezien er circa 1500 dakloze, uitgeprocedeerde Somaliërs in Nederland zijn, had het kamp de potentie uit te groeien tot honderden mensen.

Leeggeschoven en aan de kant gezet

Een van de Nederlandse sympathisanten, Marianne Bathoorn uit Emmen, meldt dat er veel spullen van de activisten zijn weggegooid door de gemeente. Toen eenmaal bekend werd dat de activisten zouden vertrekken, had de burgemeester, beloofd dat de gemeente zou wachten met ontruimen totdat de spullen zoals tenten, vuurkorven, etc. zouden zijn opgeruimd door de organisatie. Maar de gemeente wachtte niet af en heeft het gebied ‘leeggeschoven’. Bathoorn en de kraakbeweging van Emmen die de burgemeester niet op haar woord geloofden,  hebben nog net de tenten kunnen redden. Deze zullen vast en zeker van pas komen bij een volgende actie. Het Nederlandse asielbeleid is immers nog onveranderd en zo krom en inhumaan als maar kan.

 

Zie ook:

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Kamperen bij Ter Apel”

  1. […] Read here about the camp set up in Ter Apel in 2011: Kamperen bij Ter Apel (Dutch) […]

Leave a Reply