Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

Een pleidooi voor Mediastudies

Ik ben fan van mediastudies. Niet alleen omdat ik zelf veel gebruik maak van de media en dus wil weten wat het is en wat het met mensen doet. Maar ook omdat de media een politieke ruimte is. Volgens Habermas vormen de publieke ruimten zoals kranten en koffiehuizen/cafés locaties waar de publieke opinie tot stand komt. Zodoende worden de beelden die ons tegemoet komen in de publieke ruimte onderdeel van een politiek. Een spervuur van beelden werkt immers als een strategie om de opinies van mensen te beïnvloeden.

Nog steeds beweren mensen dat de vele afbeeldingen van sensuele, gephotoshopte vrouwen- en mannenlichamen in onze mediacultuur géén invloed heeft op ons gedrag of onze denkwijze. De naïviteit van deze ontkenning getuigt niet alleen van weinig inzicht in de psyche van de mens, maar levert ook een acuut gevaar op voor onze samenleving. We moeten de media zien voor wat ze kan zijn: propaganda. En daarbij moeten we ons afvragen welke propaganda wenselijk is, en vooral welke niet.

Dankzij de opkomst van de studie naar de politieke cultuur weten we meer over hoe politiek ook buiten het parlement om wordt bedreven. Dat het persoonlijke politiek is blijkt vooral uit de manier waarop de wetgeving ons privéleven binnendringt, bijvoorbeeld via de huwelijkswet die bepaald wie er met wie mag trouwen.  Door de media te beschouwen als een politieke ruimte erkennen we dat de media onderdeel is van onze debatten en dus invloed heeft op onze denkpatronen. Kortom: De media beïnvloedt ons allemaal.

Vind je dit onzin? Bekijk dan deze video.

Ben je het hier mee eens? Bekijk dan deze video.

Speel dat filmpje gewoon af!!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply