Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

This blog will concentrate on my Ph.D project, a groupbiography about the Boissevain Sisters. I will also use this blog to discuss political issues within our society and personal lives.
Navigate through the site using the menu or click on the categories to select the blogs of your interest.

Wat was er te horen op het congres Rewriting Biography?

Afgelopen woensdag hield de werkgroep Biografie van het Tijdschrift voor Biografie een goed bezocht congres in Groningen. De werkgroep Biografie werkt hard aan vernieuwende manieren om biografisch onderzoek vorm te geven en uit te voeren. Met als voorzitter prof. Mineke Bosch zit dat wel goed, zij trok dan ook samen met Rozemarijn van de Wal de kar van dit congress wat zich vertaalde in een bijzondere veelzijdigheid van het programma.
Read more,....

Congres Rewriting Biography

Op woensdag 19 oktober organiseert de Werkgroep Biografie van het Tijdschrift voor Biografie het congres 'Rewriting Biography. The past (long) 25 years'. Op het congres zal ik ook met een poster over mijn onderzoek naar de gezusters Boissevain te vinden zijn.
Read more,....

Fireball Express en Blue Ribbon

Het doen van biografisch onderzoek brengt je soms onverwacht plezierige contacten. Zo bevond ik mezelf op een redelijk zonnige dag tegenover Matthijs van Hall in zijn appartement waar de kinderen kunstzinnig aan de muur hangen. Bij binnenkomst keken twee prachtige lichte en oude stoelen me aan, die waren nog van Matthijs overgrootouders, dus van Jan en Nella Boissevain-Brugmans, geweest. En Matthijs had behalve enkele meubels ook een muzikaal talent geërfd. Hij zingt en speelt de gitaar in een prachtige rock/blues band onder de noemer Fireball Express.
Read more,....

De Introns: You better Run

De Introns uploaded two new and free recordings to their bandcamp page, including the song Run. This song is about state- and social control and the difficulties we face in everyday life resisting it.
Read more,....

Actie voor diversiteit in de wetenschap

Waar blijft die effectieve aanpak voor meer diversiteit in de wetenschap?
De wetenschap biedt vrouwen geen gelijke kansen. Zo blijkt uit VSNU-cijfers dat ruim twee derde van de mannelijke docenten en universitaire docenten in vaste dienst is, terwijl bij de vrouwelijke collega's maar de helft een vaste aanstelling heeft.

5 september: actie opening Academisch jaar op de VU!

Read more,....

Propaganda van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

In het Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht staan enkele zeer aantrekkelijke afbeeldingen die ik jullie niet wilde onthouden. In mijn zoektocht naar de activiteiten van de gezusters Boissevain voor hun biografie, nam ik dit blad ter hand. Voor mijn onderzoek ging ik natuurlijk naar Atria en vond daar onder andere de volgende platen:
Read more,....

Iets over Suske&Wiske, Pieter Brueghel en de Boissevains

Als kind was ik helemaal verzot op Wiske. En Suske. Dus was ik erg enthousiast toen mijn ietswat creatieve invulling voor het vak Historische Representatie werd goedgekeurd. Ik wilde analyseren waar Willie Vandersteen de mosterd vandaan had gehaald.
Van der Steen gaf aan zijn stripboeken een historische invulling, met als hoogstandje de boeken in de Blauwe Reeks zoals het album Het Spaanse Spook. Dit album staat vol met details uit de 16e eeuw. Welke historische bronnen en andere inspiratiebronnen had Vandersteen gebruikt?
Read more,....

Een hoed, sigaretten en een bijbel,… Objecten in het archief

Bij archieven denken mensen in eerste plaats aan gedrukte stukken van publieke aard, zoals notulen en officiële documenten. Brievenwisselingen tussen 'belangrijke mensen' worden ook makkelijk opgepikt als archiefwaardig. Maar documenten uit de familiesfeer of objecten zoals kleding, een schrijftafel of prachtig gekafte bijbel bereiken het archief en museum nauwelijks.
Read more,....

Everdus Tijhoff: Beklag eener Geldersche juffer (1784)

Ook van mijn eigen familie kom ik af en toe historische documenten tegen. Mij is ooit ingefluisterd dat een ieder die Tijhoff als achternaam heet, bloedverwant is. Daarom eigen ik mij deze Everardus Tijhoff toe, die in 1784 een pamflet uitgaf met de klinkende titel: Beklag eener Geldersche juffer, in eene der ongesterkte steden, bij het inrukken en wegjagen, van een corps vijandelijke hussaaren.
Read more,....

Humor in Archieven: Johanna Westerdijk en Karl von Goebel

Het is 1906 en Johanan Westerdijk, is bezig haar proefschrift op de regeneratie van levermossen af te ronden in Zürich. Het is zwaar werk, maar tijd voor een verzetje is er ook. Dat vindt ze in München waar zij heeft gewerkt onder professor Karl Göbel. In het archief voor de Vrouwenbeweging, Atria, is een fotoalbum van Westerdijk te vinden. Het laat zien dat Westerdijk een fijne groep vrienden en idem sociaal leven had. En een gevoel voor humor.
Read more,....