Esmeralda Tijhoff

Some thoughts on History, Politics, and the Art of Living

This blog will concentrate on my Ph.D project, a groupbiography about the Boissevain Sisters. I will also use this blog to discuss political issues within our society and personal lives.
Navigate through the site using the menu or click on the categories to select the blogs of your interest.

De Introns: You better Run

De Introns uploaded two new and free recordings to their bandcamp page, including the song Run. This song is about state- and social control and the difficulties we face in everyday life resisting it.
Read more,....

Actie voor diversiteit in de wetenschap

Waar blijft die effectieve aanpak voor meer diversiteit in de wetenschap?
De wetenschap biedt vrouwen geen gelijke kansen. Zo blijkt uit VSNU-cijfers dat ruim twee derde van de mannelijke docenten en universitaire docenten in vaste dienst is, terwijl bij de vrouwelijke collega's maar de helft een vaste aanstelling heeft.

5 september: actie opening Academisch jaar op de VU!

Read more,....

Propaganda van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

In het Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht staan enkele zeer aantrekkelijke afbeeldingen die ik jullie niet wilde onthouden. In mijn zoektocht naar de activiteiten van de gezusters Boissevain voor hun biografie, nam ik dit blad ter hand. Voor mijn onderzoek ging ik natuurlijk naar Atria en vond daar onder andere de volgende platen:
Read more,....

Iets over Suske&Wiske, Pieter Brueghel en de Boissevains

Als kind was ik helemaal verzot op Wiske. En Suske. Dus was ik erg enthousiast toen mijn ietswat creatieve invulling voor het vak Historische Representatie werd goedgekeurd. Ik wilde analyseren waar Willie Vandersteen de mosterd vandaan had gehaald.
Van der Steen gaf aan zijn stripboeken een historische invulling, met als hoogstandje de boeken in de Blauwe Reeks zoals het album Het Spaanse Spook. Dit album staat vol met details uit de 16e eeuw. Welke historische bronnen en andere inspiratiebronnen had Vandersteen gebruikt?
Read more,....

Een hoed, sigaretten en een bijbel,… Objecten in het archief

Bij archieven denken mensen in eerste plaats aan gedrukte stukken van publieke aard, zoals notulen en officiële documenten. Brievenwisselingen tussen 'belangrijke mensen' worden ook makkelijk opgepikt als archiefwaardig. Maar documenten uit de familiesfeer of objecten zoals kleding, een schrijftafel of prachtig gekafte bijbel bereiken het archief en museum nauwelijks.
Read more,....

Everdus Tijhoff: Beklag eener Geldersche juffer (1784)

Ook van mijn eigen familie kom ik af en toe historische documenten tegen. Mij is ooit ingefluisterd dat een ieder die Tijhoff als achternaam heet, bloedverwant is. Daarom eigen ik mij deze Everardus Tijhoff toe, die in 1784 een pamflet uitgaf met de klinkende titel: Beklag eener Geldersche juffer, in eene der ongesterkte steden, bij het inrukken en wegjagen, van een corps vijandelijke hussaaren.
Read more,....

Humor in Archieven: Johanna Westerdijk en Karl von Goebel

Het is 1906 en Johanan Westerdijk, is bezig haar proefschrift op de regeneratie van levermossen af te ronden in Zürich. Het is zwaar werk, maar tijd voor een verzetje is er ook. Dat vindt ze in München waar zij heeft gewerkt onder professor Karl Göbel. In het archief voor de Vrouwenbeweging, Atria, is een fotoalbum van Westerdijk te vinden. Het laat zien dat Westerdijk een fijne groep vrienden en idem sociaal leven had. En een gevoel voor humor.
Read more,....

Desensitized- a song by MalaMondo

A new clip from our last gig at Bambara, Groningen. This song is written by Roisin, and vents about her and our frustration of the desensitization of people. She calls for the right to feel again.
Read more,....

Archieven: hoe niet om te gaan met bronnen

Met schrik in het hart las ik het epiloog in de biografie over Cécile en Elsa Jong van Beek en Donk. Op pagina 493 waarschuwt auteur Elisabeth Leijnse voor de ramp die staat te gebeuren. Eduard Reeser had van de erven van Alphons Diepenbrock diens archief in bruikleen gekregen. Thea Diepenbrock, de dochter van Alphons, had Reeser zelfs de dagboeken van haar moeder Elsa Diepenbrock geboren de Jong van Beek en Donk in handen gegeven. De ramp kondigt zich aan met de zin: 'Bijzonder respectvol is Reeser met dit materiaal niet omgegaan.' Wat had Reeser het archief aangedaan om deze kwalificatie te verdienen?
Read more,....

Schilderen in Grouw 1916

In 1916 stapte Thijs Boissevain in het bootje met Carl Breitenstein. Met behulp van de erfenis van zijn ouders, had Thijs zich los kunnen maken van zijn oorspronkelijke werkveld, de advocatuur. Hij besloot zich geheel te weiden aan zijn liefde voor de schilderkunst. In het prachtige huis Boschzigt dat hij met zijn zuster Mia bewoonde, richtte hij een eigen atelier in. Hij bezocht andere schilders in binnen en buitenland voor inspiratie, en kon heel wat schilders tot zijn vriendenkring rekenen.
Read more,....